Šta su radionice za pripremu za porođaj ?

Radionice za pripremu za porođaj dizajnirane su na osnovu informacija sa različitih nivoa informisanosti kroz različite edukacije kroz koje sam prolazila, a koje su posmatrale porođaj kao prirodni čin (posmatranja porođaja kao prirodnog čina na osnovu kog je opstalo čovečanstvo godinama pre nove Ere i godinama u novoj Eri do današnjeg dana), uključujući i informacije koje nudi konvencionalna medicina.

Šta je svrha radionica za porođaj?

Svrha radionica je da kroz informacije koje dobijete steknete sigurnost i strategiju kako da se nosite s datom situacijom. Da prepoznate svoj znak, da znate u kom periodu nakon znaka možete očekivati porođajnu kontrakciju, da znate da se prepoznate u kojoj ste opciji porođaja, kako bi ste znali koliko će vremenski trajati porođaj, kako bi ste psihički bili spremni na tu dužinu trajanja. Da znate kada krećete u porodilište ako hoćete porođaj u porodilištu,da stignete i dovoljno rano i dovoljno kasno da se sam čin rađanja dogodi u porodilištu.
Ova priprema namenjena je i svima vama koje želite da se porodite u kući.
Lično ne propagiram porođaj u kući samo iz jednog razloga, a to je što nemamo dobro razvijenu hitnu akušersku službu. Ipak, podržavam sve trudnice koje žele da se taj čin dogodi u kući.
To je nažalost, trenutno, jedina mogućnost da se porođaj dogodi krajnje prirodnim putem.